top of page
Parkeringsoversigt.png

Parkering på timebasis

Det koster 10 kr. pr time eksklusive gebyr, som afregnes via app’en Easy Park. Timebetaling kan forgå på alle Kanalbyens parkeringspladser.

Rød markering: Overdækket parkeringshus

Lyserød markering: Midlertidige parkeringspladser

bottom of page